Velkommen til Køge Bowling Center
 Behandling af personoplysninger

Når du foretager bestilling og køb af arrangementer via vores hjemmeside afgiver du nogle personoplysninger som behandles af os.
Vi skal derfor herved oplyse dig om følgende:


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Køge Bowling Center
Ravnsborgvej 1, 4600 Køge
Tlf. 56 65 90 82


2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at opfylde aftaleforholdet med dig og herunder gennemføre dit køb.


3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Navn + efternavn

Adresse + by

Telefon nummer

Mail adresse


4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver aldrig dine personoplysninger til andre og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.


5. Opbevaring af dine personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.


6. Retten til at kræve personoplysninger berigtiget eller slettet

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.


Såfremt du ønsker indsigt i hvilke oplysninger der kan henføres til dig eller ønsker oplysninger slettet / berigtiget, skal du rette henvendelse til

Køge Bowling Center
Ravnsborgvej 1, 4600 Køge
Tlf. 56 65 90 82
Vores kontaktperson er René Lomholt


7. Klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klages indgives til Datatilsynet.
Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk